Iekaļamā papildus slēdzene 90-K CR

Saskaņā ar krustveida atslēgu